Super snaga

U ovoj super moći nema mange - žanrova mange