Adaptacija

U ovoj adaptaciji nema mange - žanrovi mange